Hakkımızda

Derneğin Amacı

Derneğin amacı, Serbest Bölgeler Kanunu gereğince, ülkemiz coğrafi konumu, ekonomik ve dış ticaret potansiyelini daha iyi değerlendirmek, yatırım ve üretimi arttırmak, yabancı sermaye ve teknolojiden daha çok yararlanmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde temin etmek gibi amaçlarla kurulan Mersin Serbest Bölgesi’nde bu amaçlara ulaşılmasına yardımcı olmak, bunun için, kazanç paylaşma maksadı dışında ve kanunlarla yasaklanmamış olmak kaydıyla, yatırımcıların ekonomik ve teknik işbirliğini geliştirmeye yönelik bilgi, görgü ve teknolojiden yararlanma imkânlarını araştırmak. Mersin Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren Yatırımcılar arasında gerekli dayanışmayı sağlamak, mesleki, ahlak ve kamu yararına en uygun bir verim ve ahenk içinde geliştirmeye çalışmak, yatırımcılara mesleki, ekonomik ve sosyal yönlerden rehberlik etmek, ortaya çıkabilecek darboğazların giderilmesine yardımcı olmak, Mersin Serbest Bölgesi’ni tanıtmak ve bunların iş potansiyelini arttırıcı çalışmalarda bulunmak ve benzeri konularda gerekli koordinasyonu gerçekleştirmek.

DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI

Dernek amacını gerçekleştirmek için;

a) Dünya Serbest Bölgelerindeki uygulamaları ve gelişmeleri takip etmek, değişen şartlarla ilgili dokümanları sağlamak, incelemek ve değerlendirip raporlandırmak, uygulama için gerekli prensip kararlarını saptamak.

b) Yatırımcıların faaliyet konularına göre, iç ve dış piyasalardaki hareketleri izlemek, gerekli tedbir ve önerilerle birlikte üyelerine duyurmak.

c) Üyelerin bölge içi ve bölge dışı mevzuat ve pazar açısından sorunlarını belirlemek, bu sorunların gereğine göre savunulması ve/veya çözümü için ilgili kuruluşlar nezdinde bir koordinasyon organı olarak çalışmalarda bulunmak.

d) Mersin Serbest Bölgesi’nin geliştirilmesi için gerekli araştırmalarda bulunmak, tanıtımını yapmak, bölge faaliyetlerini arttırıcı, özendirici tedbirleri belirlemek, bu konularda alınması gereken önlemleri ilgili ve yetkili makamlara iletmek.

e) Yatırımcıların, teknik, teknolojik ve işletme problemlerinin çözümü için gerekli araştırmaları yapmak, gereğinde üyeler arasında bilgi akımı ve uzman teknik eleman yardımını sağlamak.

f) Mersin Serbest Bölgesi ile ilgili konularda Mersin Serbest Bölge İşleticisi MESBAŞ ve Resmi makamlarca yapılacak çalışmaların ve alınacak kararların genel olarak bölgenin ve üyelerin yararına olması için gerekli önlemleri almak ve bu hususlarda ilgili makamlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

g) Gerektiğinde, yatırımcılar veya yatırımcılarla – işletici kuruluşlar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde yardımcı olmak.

h) Çeşitli ülkelerdeki Serbest Bölgelerin ticari faaliyetlerine ait ekonomik, istatistik ve teknik bilgileri toplamak, bu bilgileri yatırımcılara aktarmak.

I) Üniversite, yüksek okullar ve diğer ilgili kurumların Serbest Bölgeler konusunda yapacakları çalışmaları özendirmek, bu çalışmalara gerektiğinde katılmak ve çalışmalarından yararlanmak.

J) Derneğe gelir getirici yan çalışmalar yapmak. Bölgede çalışacak personel ve işçinin eğitimi konusunda çalışmalarda bulunmak.

k) Mersin Serbest Bölgesinin yurt içi ve yurt dışı tanıtımı konusunda broşür, dergi, gazete çıkartmak, gerekli reklam ve duyuruları yapmak.